14 Voorbeeldbrieven voor arbeidsovereenkomsten voor werknemers van het bedrijf op verschillende gebieden

Voorbeeld arbeidsovereenkomstbrief. Om een ​​samenwerking of contract tussen de ene partij en de andere te starten, moet het beginnen met de ondertekening van een arbeidsovereenkomst tussen de betrokken partijen. In Indonesië is een wet gemaakt om arbeidsverhoudingen te regelen, zodat iedereen zijn respectieve plichten en rechten nakomt. Om deze reden is het erg belangrijk om het juiste voorbeeld van een werkcontractbrief te begrijpen.

Als vervolg op Voorbeeld van een arbeidsovereenkomst overzicht Managementjournaal die als referentie kan worden gebruikt voor ondernemers en toekomstige werknemers die aan een carrière beginnen:

Meer lezen

1. Voorbeeld van een Honorary Teacher Work Agreement

Om werkende leraren op scholen in dienst te nemen, moet er natuurlijk een arbeidsovereenkomst worden gesloten, zodat iedereen zijn rechten en plichten begrijpt. Volgend voorbeeld arbeidsovereenkomst juist.

WERKOVEREENKOMST

Nummer: 003/HRD/SPK-03/Mar/2018

Vandaag, maandag 01 maart tweeduizend achttien (03-2018-XNUMX) is er een werkafspraak gemaakt tussen twee partijen, namelijk

 1. Naam: Staatsbasisschool (SDN) 1 Pegangsaan Timur Jakarta

Adres: Jalan Pegangsaan Timur Nummer 6, Noord-Jakarta

Hierna te noemen de EERSTE PARTIJ.

 1. Volledige naam: Intan Mayangsari

Nee. ID-kaart: 897120190

Geboorteplaats, geboortedatum: Bekasi, 5 maart 1995

Adres: Jalan Batu Kembang Nummer 13 Bekasi

Telefoon/HP: 08956666763

Hierna te noemen de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden aan de Arbeidsovereenkomst zoals vermeld in deze brief. De EERSTE PARTIJ heeft in dit geval de TWEEDE PARTIJ in dienst als contractleraar voor het lesgeven aan SDN 1 Pegangsaan Timur Jakarta.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

SDN 1 Pegangsaan Timur Jakarta Intan Mayangsari


 2. Voorbeeldcontractbrief voor samenwerking met bouwwinkels

 

BRIEF VAN SAMENWERKINGSCONTRACTOVEREENKOMST

Op 01 oktober in het jaar tweeduizend zeventien (10-2017-XNUMX) is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide partijen, namelijk

Naam: Winkel voor echte bouwmaterialen:

Adres: Jalan Muri Bandung

Handelen wordt in dit geval de FIRST PARTY genoemd.

Naam: Bezorgservice

Adres: Jalan Puri Kembang Nummer 13 Bandung

In dit geval optredend namens en voor een persoon hierna te noemen TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich in de Samenwerkingsovereenkomst te binden aan de onderstaande bepalingen.

ARTIKEL 1

DETAILS VAN DE BAAN

 1. De EERSTE PARTIJ huurt de TWEEDE PARTIJ in om alle goederen die door de EERSTE PARTIJ uit Jakarta zijn gekocht te leveren aan de True Building Materials Store.
 2. De werkzaamheden uitgevoerd door de TWEEDE PARTIJ zijn geldig voor een periode van 1 (één) jaar vanaf 2017 oktober 2018 tot XNUMX oktober XNUMX.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Bezorgservice voor echte bouwmaterialen Store


 

3. Voorbeeld arbeidsovereenkomstbrief

 

WERKOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD (CONTRACT)

Nummer: 013/HRD/SPK-01/dec/2017

Op deze dag, maandag 01 december in het jaar tweeduizend zeventien (12-2017-XNUMX) is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide partijen, namelijk

Naam: PT Adiputra Abadi Makmur

Adres: Jalan Pegangsaan Timur, Noord-Jakarta

In dit geval optredend namens en voor PT Adiputra Abadi Makmur, hierna te noemen EERSTE PARTIJ.

Naam: Cantika Dyah Ayu

Adres: Jalan Puri Kembang Nummer 13 Banten

In dit geval optredend namens en voor een persoon hierna te noemen TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden in een Specifieke Arbeidsovereenkomst (Contract) met de onderstaande voorwaarden.

ARTIKEL 1

ALGEMENE VEREISTEN

 1. Met de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst heeft de EERSTE PARTIJ de TWEEDE PARTIJ in dienst als contractmedewerker van PT Adiputra Abadi Makmur met een contractduur van 6 (zes) maanden.
 2. De TWEEDE PARTIJ begrijpt dat zijn positie bij PT Adiputra Abadi Makmur met zekerheid een inkoopstaf is.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

PT Adiputra Abadi Makmur Cantika Dyah Ayu


4. Voorbeeld projectwerkcontract

SAMENWERKINGSBRIEF VOOR PROJECTONTWIKKELING

Nummer: 014/SPKP.project/PT.HKP/VI/2016

Vandaag, donderdag dertien juli tweeduizend zestien (13-07-2016) op de Dienst Onderwijs en Cultuur van Regentschap Sleman, hebben wij, ondergetekende,

Naam: Ilman Suparman

Functie: plaatsvervangend hoofd van het onderwijs- en cultuurbureau van Sleman Regency

Adres: Jalan Tugu Jogja Nummer 5, Sleman Regency, Yogyakarta

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: ir. Adiyaksa Hanif

Functie : President-directeur van PT Adiputra Properti

Adres: Jalan Puri Kembang Nummer 13, Bantul, Yogyakarta

In dit geval aangeduid als de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden in de Overeenkomst Projectontwikkeling Samenwerking door gebruik te maken van de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1

TOEPASSINGSGEBIED VAN SAMENWERKING

 1. Beide partijen zijn overeengekomen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan bij de bouw van het project van de EERSTE PARTIJ aan de TWEEDE PARTIJ als uitvoering van de projectontwikkeling. De details van het te bouwen project hebben de volgende kenmerken:

Projectnaam : Bouw van de staatsbasisschool (SDN) 13 Sleman

Locatie: Sleman Regency

Contractnummer: 014/SPKP.project/PT.HKP/VI/2016

Contractdatum: 13 augustus 2016

Contractwaarde: IDR 725.000.000.

 1. De TWEEDE PARTIJ start per 1 september 2016 en zal uiterlijk anderhalf jaar (1,5) na de eerste werkzaamheden worden afgerond.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Ilman Suparman Ir. Adiyaksa Hanif


5. Voorbeeld van een eenvoudige arbeidsovereenkomst

 

Arbeidsovereenkomsten hoeven niet altijd ingewikkeld te zijn. Je kunt het eenvoudiger maken, zoals het volgende voorbeeld van een arbeidsovereenkomst.

 

WERKOVEREENKOMST

Vandaag, woensdag twaalf februari tweeduizend achttien (12-02-2018) is er een werkafspraak gemaakt tussen twee partijen, namelijk

 1. Naam : Harima

Adres: Mayang Wooncomplex nr. 1 A

In dit geval optredend namens een persoon hierna te noemen EERSTE PARTIJ.

 1. Volledige naam: Suparman

Adres: Jalan Batu Kembang Nummer 12

In dit geval optredend namens en voor een persoon hierna te noemen TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden in de Arbeidsovereenkomst waarbij de EERSTE PARTIJ de diensten van de TWEEDE PARTIJ inschakelt als tuinverzorgster bij de EERSTE PARTIJ. Deze arbeidsovereenkomst is geldig voor een jaar van 12 februari 2018 tot 12 februari 2019.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Harima Suparman


6. Voorbeeld van een samenwerkingscontract voor de inkoop van goederen

 

SAMENWERKINGSBRIEF VOOR INKOOP VAN GOEDEREN

Nummer: 023/SPK.KK/PT.KLHK/VI/2017

Vandaag, woensdag eenendertig maart tweeduizend zeventien (31-03-2017) in het magazijn van PT Hadiyaksa Makmur Sejahtera, hebben ondergetekende

Naam: Muhtadi Farhad

Functie: filiaaldirecteur van PT Hadiyaksa Makmur Sejahtera

Adres: Jalan Hasan Sadikin Blok III Nummer 5 Semarang

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: Drs. Adiyaksa Hanif

Functie: President-directeur van PT Adiputra Permai Food

Adres: Jalan Puri Kembang Nummer 03 Semarang

In dit geval aangeduid als de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden aan de Samenwerkingsovereenkomst Goedereninkoop door gebruik te maken van de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1

TOEPASSINGSGEBIED VAN SAMENWERKING

 1. Beide partijen zijn overeengekomen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de aan- en verkoop van grondstoffen van de EERSTE PARTIJ aan de TWEEDE PARTIJ. Alle gedetailleerde (bijgevoegde) items zullen uiterlijk op 31 juni 2017 door de EERSTE PARTIJ aan de TWEEDE PARTIJ worden voldaan:
 2. Alle goederen (bijgevoegd) hebben een totale kostprijs van Rp 2.356.000.000,- die uiterlijk een week na het sluiten van de overeenkomst door de EERSTE PARTIJ 50% betaald dient te worden. Terwijl de betalingstermijn niet later is dan een week nadat de goederen zijn ontvangen.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Muhtadi Farhad Drs. Adiyaksa Hanif


7. Voorbeeld van een samenwerkingscontract tussen bedrijven

Tussen bedrijven die samenwerken, moet ook vooraf een samenwerkingsovereenkomst worden geschreven. Hieronder volgt een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst waarin de samenwerking tussen bedrijven wordt beschreven.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VAN HET BEDRIJF

Nummer: 03/SPKS /VII/2017

Vandaag, vrijdag eenendertig juli tweeduizend negentien (31-07-2019) op het kantoor General Maintenance Aviation, hebben ondergetekende

Naam: Farhad Abbas

Functie: General Manager General Maintenance Aviation

Adres: Jalan Hasan Blok I Nummer 3 Tangerang

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: Adiyaksa Hanif

Functie: President-directeur van Sun Air

Adres: Jalan Puri Nummer 01 Tangerang

In dit geval optredend namens en voor PT Adiputra Permai hierna te noemen de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden aan de Samenwerkingsovereenkomst voor vliegtuigreparatie van de TWEEDE PARTIJ door gebruik te maken van de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1

TOEPASSINGSGEBIED VAN SAMENWERKING

 1. Beide partijen zijn overeengekomen om een ​​samenwerkingsovereenkomst tussen bedrijven aan te gaan waarbij de EERSTE PARTIJ de aanbieder van reparatiediensten aan de TWEEDE PARTIJ is.
 2. De samenwerking wordt uitgevoerd met een waarde van Rp 2.350.000.000 die geldig is voor acht vliegtuigreparaties

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Farhad Abbas Adiyaksa Hanif


 

8. Voorbeeld freelance werkcontract

 

WERKBRIEF VOOR VERHUISWERKERS

Op deze dag, maandag 01 december in het jaar tweeduizend zeventien (12-2017-XNUMX) is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide partijen, namelijk

Naam: Tienertijdschrift

Adres: Zuid-Jakarta kantorencomplex

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: Cantika Dyah Ayu

Adres: Jalan Puri Kembang Nummer 13 Oost-Jakarta

In dit geval aangeduid als de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden in de Freelance Arbeidsovereenkomst Overeenkomst van de EERSTE PARTIJ aan de TWEEDE PARTIJ. Deze arbeidsovereenkomst is geldig voor een jaar van 2 december 2017 tot 2 december 2018.

De EERSTE PARTIJ zal loon verstrekken voor het werk dat door de TWEEDE PARTIJ is voltooid in de vorm van een tijdschriftomslagontwerp tegen een prijs van Rp. 300.000/omslag gemaakt door de TWEEDE PARTIJ.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Teen Cantika Dyah Ayu Magazine


 9. Voorbeeld van een Ruko Lease Zakelijk Samenwerkingscontract

WINKELVERHUUROVEREENKOMST

Vandaag, donderdag twaalf maart tweeduizend achttien (12-03-2018) in het Permai shophouse complex, Semarang, hebben wij, ondergetekende,

Naam: Ajeng Annisa

Functie : Ruko Permai eigenaar

Adres: Jalan Hasan Blok I Nummer 3 Semarang

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: Adiyaksa Hanif

Positie : Permai Ruko Huurder

Adres: Jalan Puri Nummer 03 Semarang

In dit geval aangeduid als de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden aan de Samenwerkingsovereenkomst Goedereninkoop door gebruik te maken van de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1

TOEPASSINGSGEBIED VAN SAMENWERKING

 1. Beide partijen zijn overeengekomen om een ​​huurovereenkomst voor een winkelpand aan te gaan voor een jaar van de EERSTE PARTIJ aan de TWEEDE PARTIJ.
 2. De samenwerking wordt uitgevoerd met een waarde van Rp 30.000.000 die door de EERSTE PARTIJ contant aan de TWEEDE PARTIJ moet worden betaald sinds het sluiten van het huurcontract.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Ajeng Annisa Adiyaksa Hanif


10. Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst voor bedrijven

AKKOORDVERKLARING

Nummer: 013/SPKS /VI/2018

Vandaag, dinsdag eenentwintig mei tweeduizend achttien (21-05-2018) op het kantoor van PT Hadiyaksa, hebben wij, ondergetekende,

Naam: Muhtadi Farhad

Functie: filiaaldirecteur van PT Hadiyaksa

Adres: Jalan Hasan Blok I Nummer 3 Surabaya

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: Adiyaksa Hanif

Functie : President-directeur van PT Adiputra Permai

Adres: Jalan Puri Nummer 03 Surabaya

In dit geval aangeduid als de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden aan de Samenwerkingsovereenkomst Goedereninkoop door gebruik te maken van de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1

TOEPASSINGSGEBIED VAN SAMENWERKING

 1. Beide partijen zijn overeengekomen om een ​​intercompany samenwerkingsovereenkomst aan te gaan van de EERSTE PARTIJ met de TWEEDE PARTIJ in overeenstemming met het verzoek van de TWEEDE PARTIJ.
 2. De samenwerking wordt uitgevoerd met een waarde van Rp 356.000.000 die door de EERSTE PARTIJ aan de TWEEDE PARTIJ moet worden betaald.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Muhtadi Farhad Adiyaksa Hanif


13. Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst voor aannemers

BRIEF SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (ONDERAANNEMER)

Nummer: 003/SPK.subkon/PT.KHK/V/2018

Vandaag, maandag eenendertig januari tweeduizend achttien (31-01-2018) in het Gunung Kidul Regency Social Service gebouw, hebben wij, ondergetekende,

Naam: Muhtadi Farhad

Functie: filiaaldirecteur van PT Permai Sejahtera

Adres: Jalan Hasan Sadikin Gunung Kidul

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: ir. Adiyaksa Hanif

Functie: President-directeur van PT Adiputra Properti Makmur

Adres: Jalan Puri Kembang Nummer 13 Yogyakarta

In dit geval aangeduid als de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden in een Samenwerkingsovereenkomst (Onderaannemer) onder gebruikmaking van de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1

TOEPASSINGSGEBIED VAN SAMENWERKING

 1. Beide partijen zijn overeengekomen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan bij de opdracht van het FIRST PARTY-project aan de SECOND PARTY (Onderaannemer) om een ​​ontwikkelingsproject uit te voeren met de volgende details:

Projectnaam: Hasan Sadikin Road Repair

Locatie: Gunung Kidul Kabupaten Regency

Contractwaarde: IDR 15.000.000.000.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Muhtadi Farhad Ir. Adiyaksa Hanif


12. Voorbeeld van uitbesteding van arbeidscontract voor werknemers

WERKOVEREENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD (CONTRACT)

Nummer: 013/HRD/SPK-01/dec/2017

Op deze dag, maandag 01 december in het jaar tweeduizend zeventien (12-2017-XNUMX) is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen beide partijen, namelijk

 1. Naam: PT Adiputra Abadi Makmur

Adres: Jalan Pegangsaan Timur, Noord-Jakarta

In dit geval optredend namens en voor PT Adiputra Abadi Makmur, hierna te noemen EERSTE PARTIJ.

 1. Volledige naam: Cantika Dyah Ayu

Adres: Jalan Puri Kembang Nummer 13 Banten

In dit geval optredend namens en voor een persoon hierna te noemen TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden in een Specifieke Arbeidsovereenkomst (Contract) met de onderstaande voorwaarden.

ARTIKEL 1

ALGEMENE VEREISTEN

 1. Met de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst heeft de EERSTE PARTIJ de TWEEDE PARTIJ in dienst als contractmedewerker van PT Adiputra Abadi Makmur met een contractduur van 6 (zes) maanden.
 2. De TWEEDE PARTIJ begrijpt dat zijn positie bij PT Adiputra Abadi Makmur met zekerheid een inkoopstaf is.
 3. De gehele inhoud van de toepasselijke arbeidsovereenkomst wordt in deze arbeidsovereenkomstbrief toegelicht en de TWEEDE PARTIJ verklaart zich bereid hieraan te voldoen door ondertekening van deze overeenkomstbrief.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

PT Adiputra Abadi Makmur Cantika Dyah Ayu


13. Voorbeeld werkcontractbrief tussen goederendistributiebedrijf

AKKOORDVERKLARING

Nummer: 011/SPKS /PT.AH /II/2019

Vandaag, woensdag, tweeëntwintig april tweeduizend negentien (22-04-2019) in het magazijn van PT Hadiyaksa Adi Jadra, hebben wij, ondergetekende,

Naam: Muhtadi Farhad

Functie: filiaaldirecteur van PT Hadiyaksa Adi Jadra

Adres: Jalan Said Hasan Blok II Nummer 6 Bandung

In dit geval aangeduid als de FIRST PARTY.

Volledige naam: Sulaiman Ilyas

Functie : President Directeur van PT Adiputra Distributeur Permai

Adres: Jalan Kembang Batu Nummer 11 Bandung

In dit geval aangeduid als de TWEEDE PARTIJ.

Beide partijen zijn overeengekomen zich te binden in de Samenwerkingsovereenkomst door gebruik te maken van de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 1

TOEPASSINGSGEBIED VAN SAMENWERKING

 1. Beide partijen zijn overeengekomen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor het verlenen van diensten door de TWEEDE PARTIJ aan de EERSTE PARTIJ in overeenstemming met het door de EERSTE PARTIJ ingediende verzoek.
 2. De gevraagde dienst aan de EERSTE PARTIJ van de TWEEDE PARTIJ is de levering van goederen voor de operationele behoeften van het bedrijf van de EERSTE PARTIJ op de locatie van het Green Permai-huisvestingscomplex dat in aanbouw is in het Makassar-gebied.

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Muhtadi Farhad Sulaiman Ilyas


14. Voorbeeld arbeidsovereenkomst Proeftijd

EXPERIMENTELE BIJZONDERE TIJD WERKOVEREENKOMST (PKWTP)

Nummer: 010/HRD/PKWTP/XX/2019

Onderstaande ondergetekende:

 1. Naam: Mohammed Fatoni

Functie: directeur

Agentschap: PT Sehat Sejahtera

Adres: Jalan Pegangsaan Timur, Noord-Jakarta

In dit geval optredend namens en voor PT Sehat Sejahtera, hierna te noemen EERSTE PARTIJ.

 1. Volledige naam: Sudarman Saido

Adres: Jalan Mawar Meranti Nummer 3, Zuid-Jakarta

In dit geval optredend namens en voor een persoon hierna te noemen TWEEDE PARTIJ.

Op deze dag, maandag 01 december in het jaar tweeduizend achttien (12-2018-XNUMX) zijn beide partijen bewust een arbeidsovereenkomst aangegaan met de inhoud van de overeenkomst als volgt.

ARTIKEL 1

ALGEMENE VEREISTEN

 1. De EERSTE PARTIJ heeft de TWEEDE PARTIJ een baan gegeven als Junior Sales en Marketing bij PT Sehat Sejahtera in Jalan Pegangsaan Timur, Noord-Jakarta.
 2. De door TWEEDE PARTIJ uitgevoerde werkzaamheden hebben een looptijd van 3 (drie) maanden, ingaande op één december tweeduizend achttien (01-12-2018) tot en met één maart tweeduizend negentien (01 -03 -2019).

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Mohammed Fatoni Sudarman Saido

Verwant bericht

Laat een antwoord achter

Alamat e-mail Anda tidak akan dipublikasikan.