Voorbeeld van een waarschuwings-/berispingsbrief voor werknemers (bedrijf, school, enz.)

Voorbeelden van waarschuwingsbrieven worden vaak gehoord in de wereld van werk en sommige in educatieve omgevingen zoals scholen. Zoals de naam al aangeeft, bevat de brief een waarschuwing voor medewerkers, medewerkers en studenten die bestaande regels of voorschriften overtreden. Daarom zijn het er zo veel Voorbeeld waarschuwingsbrief op basis van de beoogde persoon tot de scope.

Het volgende is een voorbeeld van een waarschuwingsbrief die: Managementjournaal samengevat voor alle lezers om het gemakkelijker te maken. Bekijk de volgende beoordelingen:

Meer lezen

Definitie van een waarschuwingsbrief of een waarschuwingsbrief

Een waarschuwingsbrief of vaak afgekort als SP wordt ook vaak een waarschuwingsbrief genoemd. Dit betekent een brief met een waarschuwing of berisping voor een overtreding van een algemene kwestie zoals te laat komen op het werk, spijbelen van werk of school zonder enige speciale kennisgeving, niet deelnemen aan werk- of organisatorische vergaderingen, enzovoort.

Deze waarschuwingsbrief wordt meestal alleen afgegeven als iemand die overtreedt meerdere keren een mondelinge waarschuwing heeft gekregen, maar omdat deze geen effect heeft geeft de leidinggevende een schriftelijke waarschuwing, namelijk een waarschuwingsbrief.

De voorbeeldwaarschuwingsbrief kan meer dan één keer worden verzonden, als de betrokkene deze nog steeds overtreedt, dus er zijn waarschuwingsbrieven 1,2, tot 3.

Het doel van de waarschuwingsbrief is dus een vorm van waarschuwing aan iedereen die de eerder overeengekomen regels en voorschriften overtreedt. Met deze waarschuwing hoopt de betrokken instelling of instantie dat de betrokkene zijn fout kan herstellen.

Voorbeeld waarschuwingsbrief voor werknemers

Ondertussen zijn er over het algemeen drie voorbeeld waarschuwingsbrief werken voor werknemers die binnen de reikwijdte van het bedrijf werken, namelijk SP-1, SP-2 en SP-3. Het hangt af van het type overtreding, enzovoort. Hier is een voorbeeld.

1. Voorbeeld waarschuwingsbrief 1 voor werknemers

PT VOORUIT GAAT VERDER

Jl. Keramatjati nr. 21, Bantul Yogyakarta

Tel: (031)6611111, Fax (012)99827

e-mail: forwardmundur@gmail.com

 

EERSTE WAARSCHUWINGSBRIEF (SP-1)

Nummer: 123/HRD-MT/X/2019

 

Gemaakt door het bedrijf, in dit geval bedoeld voor:

Naam : Adira Santi

ID: 0128290

Functie: Marketing Manager

In verband met uw disciplinaire houding en overtreding van de bedrijfsregels, bent u op basis van de resultaten van de samenvatting van de werknemersaanwezigheid van september 2019 7 keer te laat op uw werk bevonden.

Als medewerker moet je je kunnen houden aan de regels en voorschriften die van tevoren gelden en zijn overeengekomen, namelijk om 08.00 uur WIB op je werk komen.

Hiermee rekening houdend heeft het bedrijf de eerste waarschuwingsbrief met de volgende voorwaarden afgegeven:

 1. Geldig 1 maand na de uitgiftedatum van de waarschuwingsbrief
 2. Als u binnen een maand na afgifte van deze waarschuwingsbrief geen overtreding begaat, dan is deze eerste waarschuwingsbrief niet op u van toepassing.
 3. Indien u binnen een maand na afgifte van deze waarschuwingsbrief nog steeds de geldende wet- en regelgeving overtreedt, ontvangt u een tweede waarschuwingsbrief.
 4. Tijdens deze waarschuwingsperiode van een maand mag u de komende drie maanden geen verlof aanvragen.

Daarom wordt deze waarschuwingsbrief uitgegeven als een waarschuwing waar u op moet letten en goed moet gehoorzamen.

Yogyakarta, 01 oktober 2019

Weten,

Wardoyo

voorzitter directeur

Hormat Kami,

Mohammed

Hoofd HR


2. Voorbeeld waarschuwingsbrief 2 voor werknemers

PT. BELANGRIJKSTE WERKEN

Jl. Orchid No.24, Zuid-Jakarta

Tel: (031)300021, Fax: (021)234566

E-mail: workutama@gmail.com

 

TWEEDE WAARSCHUWINGSBRIEF (SP-2)

Nummer: 125/HRD-KU/IX/2019

Deze waarschuwingsbrief is gericht aan:

Naam: Raka Rizky

Functie: Algemene Administratie

Adres: Jl. Garudawisnu No.01 Pondok Indah, Zuid-Jakarta

Hiermee is het bedrijf genoodzaakt een tweede waarschuwingsbrief (SP-2) uit te geven om gevolg te geven aan de eerste waarschuwingsbrief die wij hebben afgegeven en op de volgende gronden:

 1. Er is geen verandering in de prestaties en verbetering van de houding voor de overtredingen die u hebt begaan tijdens de eerste maand van waarschuwing.
 2. Van u is bekend dat u een nieuwe overtreding heeft begaan, namelijk 2 opeenvolgende dagen afwezig zijn op het werk zonder enige schriftelijke kennisgeving of niet aan het bedrijf.

Op basis van uw overtreding stuurt het bedrijf een tweede waarschuwingsbrief met de volgende voorwaarden:

 1. Deze waarschuwingsbrief is geldig tot 1 maand na de datum van afgifte.
 2. Als er binnen 1 maand geen verbetering in prestatie of houding is, wordt een derde waarschuwingsbrief gestuurd.
 3. Totdat deze SP-10 niet meer geldig wordt verklaard, krijgt u een salarisinhouding van 2% van uw basissalaris.
 4. Tijdens deze tweede waarschuwingsperiode mag u geen verlof aanvragen.
 5. Tijdens de tweede waarschuwingsperiode totdat deze ongeldig wordt verklaard, mag u geen dienstauto's gebruiken.

Daarom geven we u deze tweede waarschuwingsbrief als een ernstige waarschuwing. Houd er rekening mee dat deze goed wordt nageleefd.

Jakarta, 31 september 2019

Weten,

Wardoyo

HR Manager

Goedgekeurd,

Mohammed

voorzitter directeur


3. Voorbeeld waarschuwingsbrief 3 voor werknemers

PT. BELANGRIJKSTE WERKEN

Jl. Orchid No.24, Zuid-Jakarta

Tel: (031)300021, Fax: (021)234566

E-mail: workutama@gmail.com

 

TWEEDE WAARSCHUWINGSBRIEF (SP-3)

Nummer: 130/HRD-KU/X/2019

Deze waarschuwingsbrief is gericht aan:

Naam: Raka Rizky

Functie: Algemene Administratie

Adres: Jl. Garudawisnu No.01 Pondok Indah, Zuid-Jakarta

Hierbij moet het bedrijf een derde waarschuwingsbrief afgeven die een vervolg is op de tweede waarschuwingsbrief die aan u is gegeven. Wij geven deze derde waarschuwingsbrief op de grond dat er geen verbetering en afwikkeling van de fouten en overtredingen die u heeft begaan zoals in de eerste waarschuwingsbrief en tweede waarschuwingsbrief.

Daarom geven wij deze waarschuwingsbrief af als een vorm van laatste waarschuwing van de directie van het bedrijf met de volgende voorwaarden:

 1. Deze waarschuwingsbrief is tevens een ontslagbrief (PHK).
 2. Al uw rechten worden toegekend op basis van prestatie, verhouding en berekend tot de uitgifte van deze waarschuwingsbrief.
 3. Alle bedrijfseigendommen die je meeneemt en gebruikt, dien je binnen maximaal 7 dagen in te leveren.
 4. Bepaalde verplichtingen, zoals schulden aan het bedrijf (indien van toepassing) enzovoort, moet u onmiddellijk binnen een maximale termijn van 7 dagen afwikkelen.

Daarom geven wij deze derde waarschuwingsbrief op basis van maximale en juiste overweging. Let daarom goed op en gehoorzaam.

Jakarta, 01 oktober 2019

Weten,

Wardoyo

HR Manager

Goedgekeurd,

Mohammed

voorzitter directeur


 

Gerelateerd artikel Gerelateerd artikel
15+ voorbeeldbrieven voor verschillende zakelijke behoeften 13+ voorbeelden van officiële officiële brieven, scholen, circulaires, reizen, enz.
10+ voorbeeldovereenkomstbrieven (samenwerking, verkoop en aankoop, werk, schuld, contract, enz.) 20+ voorbeeldbrieven en hoe het te maken (VOLLEDIG)

Voorbeeld organisatorische waarschuwingsbrief

Ook stuurt de organisatie een waarschuwingsbrief aan leden of kernmanagement die te vaak de eerder afgesproken regels overtreden. Hier is een voorbeeld.

TUNAS NATION 2 STAAT HIGH SCHOOL

Intra-school studenten organisatie

Jl. Rafflesia No.1, Tambakjaya District, Bengkulu

Tel: 031-927726, e-mail: sman2benngkulu@gmail.com

 

WAARSCHUWINGSBRIEF VAN DE LEDEN

Nummer: 020/OSIS/SMAN-TB/X/2019

Bijlagen : 1 bijlage

Onderwerp: Waarschuwingsbrief 1

Beste. Broeder Aminuddin

In situ

 

In verband met de uitkomsten van de overwegingen in het gezamenlijk overleg met de OSIS-leidinggevenden is bekend dat u de regels en de aanvankelijke afspraak heeft overtreden, namelijk 3 keer per maand niet aanwezig zijn op de vergadering zonder schriftelijke of ongeschreven kennisgeving en het niet dragen van uw verplichtingen goed na.

Daarom worden hieronder genoemd:

Naam: Aminuddin

Klasse : Elf (XI)

Functie: algemeen penningmeester

Hierbij informeren wij u actief deel te nemen aan de bijeenkomst en uw verplichtingen weer na te komen op basis van de overeenkomst die bij aanvang is overeengekomen. Doen we dat niet en plegen we nog steeds overtredingen, dan zijn we genoodzaakt een tweede waarschuwingsbrief te sturen alsmede ontslag als OSIS-beheer.

Daarom hebben we deze waarschuwingsbrief gemaakt voor veel overwegingen. Wij danken u voor uw aandacht.

Bengkulu, 01 oktober 2019

Voorzitter van de Studentenraad

Wardoyo

NIS 0112I2

Secretaris studentenraad

Mohammed

NIS 018172

Weten,

Leerlingenraad

Muhammad Idris, S. Si

NIP 01822I2I27782


Voorbeeld van een schoolwaarschuwingsbrief

Net als waarschuwingsbrieven aan werknemers, hebben voorbeelden van waarschuwingsbrieven aan scholieren ook drie typen of fasen, namelijk SP-1, SP-2 en SP-3.

1. Voorbeeld waarschuwingsbrief eerste scholier

 

DE REGERING VAN DE STAD SURABAYA

AFDELING ONDERWIJS & CULTUUR

SMA NEGERI 1 SURABAYA

Jl. Wijayakusuma No.49, Surabaya

Tel: 031-123456, Fax: 021-292209

E-mail: sman1surabaya@gmail.com

 

EERSTE WAARSCHUWINGSBRIEF (SP-1)

Nummer: 092/SMAN1/X/2019

 

Deze waarschuwingsbrief is uitgegeven door SMA Negeri 1 Surabaya en is gericht aan studenten met:

Naam: Sanjaya Putra

NISN: 01282729

Klasse : XII (Twaalf)

Als onderwijsinstelling heeft SMA Negeri 1 Surabaya schoolregels en -voorschriften opgesteld zodat alle studenten deze naleven, waaronder elke dag om 07.00 uur op tijd komen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen kunnen wennen aan de houding van discipline.

Deze waarschuwingsbrief is bedoeld als waarschuwing aan studenten zoals hierboven vermeld, omdat bekend is dat ze 4 opeenvolgende dagen te laat op school zijn zonder duidelijke reden.

Daarom kan het bestaan ​​van deze waarschuwingsbrief worden gebruikt als een les om deze disciplinaire houding voor de toekomst voor de betrokken studenten te verbeteren. Als je binnen 1 maand nog steeds dezelfde of andere overtredingen begaat, stuurt de school een tweede waarschuwingsbrief.

Dus deze waarschuwingsbrief wordt uitgegeven om opgemerkt en gehoorzaamd te worden. Wij danken u voor uw aandacht.

Soerabaja, 01 oktober 2019

Weten,

Directeur van SMAN 1 Surabaya

(TTD)

Andika Wijaya, MPd.


2. Voorbeeld waarschuwingsbrief tweede voor scholieren

DE REGERING VAN DE STAD SURABAYA

AFDELING ONDERWIJS & CULTUUR

SMA NEGERI 1 SURABAYA

Jl. Wijayakusuma No.49, Surabaya

Tel: 031-123456, Fax: 021-292209

E-mail: sman1surabaya@gmail.com

 

EERSTE WAARSCHUWINGSBRIEF (SP-2)

Nummer: 092/SMAN1/X/2019

 

Deze waarschuwingsbrief is uitgegeven door SMA Negeri 1 Surabaya en is gericht aan studenten met:

Naam: Sanjaya Putra

NISN: 01282729

Klasse : XII (Twaalf)

Deze tweede waarschuwingsbrief is een vervolg op de eerste waarschuwingsbrief die op 01 oktober 2019 werd uitgegeven met als excuus 4 keer op rij te laat te zijn zonder duidelijke reden. Deze brief is uitgegeven om de volgende redenen:

 1. De betrokken student heeft niet de wil en de intentie om de gemaakte fouten en overtredingen te herstellen.
 2. Op basis van de lesaanwezigheid is de betrokken leerling 3 keer op rij niet naar school geweest zonder schriftelijke toestemming of niet gedurende 2 weken sinds de uitgifte van de eerste waarschuwingsbrief.

Daarom hopen we met deze tweede waarschuwingsbrief dat de betrokken student deze onmiddellijk zal corrigeren en niet dezelfde overtreding zal herhalen gedurende 1 maand vanaf de datum van uitgifte van deze brief. Als binnen die tijd dezelfde of verschillende fouten worden herhaald, geven we een derde waarschuwingsbrief en een uitval van de school.

Deze tweede waarschuwingsbrief wordt dus uitgegeven om opgemerkt en gehoorzaamd te worden. Wij danken u voor uw aandacht.

Soerabaja, 16 oktober 2019

(TTD)

Andika Wijaya, MPd.

Verwant bericht

Laat een antwoord achter

Alamat e-mail Anda tidak akan dipublikasikan.