10 voorbeelden van goederenoverdrachtbrieven [officiële referentie]

Voorbeeldbrief van overdracht van goederen. Het goederenoverdrachtsdocument is een belangrijk document dat moet worden verstrekt tijdens het proces van levering van goederen. Het document voor de overdracht van goederen kan worden beschouwd als een belangrijk bewijs van een aan- en verkoopproces tussen verschillende betrokken partijen. Daarom is het belangrijk voor degenen onder u die zich bezighouden met verkoop, distributie enzovoort om te weten: Voorbeeldbrief van overdracht van goederen.

Er zijn veel implicaties gegeven van de overdracht van goederen voor de betrokken partijen. De goederenoverdrachtsbrief kan een belangrijk bewijs zijn als er in de toekomst een geschil ontstaat tussen de betrokken partijen. Zorg er daarom voor dat u om een ​​overdrachtsbrief vraagt ​​wanneer het goederenoverdrachtproces plaatsvindt. Volgend Managementjournaal geef enkele voorbeelden van goederenoverdrachtsbrieven die als richtlijn kunnen worden gebruikt:

Meer lezen

1. Leeg formaat van goederenoverdrachtbrief

Om een ​​eerste idee te geven, ziet u het blanco formaat van de goederenoverdrachtsbrief. Het volgende is een blanco formulier van een voorbeeld van een overdrachtsbrief.

Nieuws van de overdracht van goederen

Wij de ondergetekenden. Vandaag (naam van de dag) Datum (schrijfdatum) Maand (schrijf de naam van de maand) Jaar (schrijf het jaar).

Naam: (volledige naam)

Positie: (positie of positie bezet)

Adres : (Adres van de vertegenwoordigde bedrijfsentiteit of het vertegenwoordigde agentschap. Dit kan het thuisadres zijn als de overdracht van goederen alleen betrekking heeft op particulieren)

Hierna te noemen de eerste partij

Naam: (volledige naam)

Positie: (positie of positie bezet)

Adres : (Adres van de vertegenwoordigde bedrijfsentiteit of het vertegenwoordigde agentschap. Dit kan het thuisadres zijn als de overdracht van goederen alleen betrekking heeft op particulieren)

Hierna te noemen de TWEEDE PARTIJ

In deze brief staat dat de EERSTE PARTIJ de goederen heeft geleverd aan de TWEEDE PARTIJ. Terwijl de TWEEDE PARTIJ via deze brief verklaart de goederen te hebben ontvangen van de EERSTE PARTIJ. De lijst van overhandigde goederen is bij deze brief gevoegd / hieronder (indien weinig) bijgevoegd:

Geen itemnaam Hoeveelheid

1 Sanyo merk wasmachine 2 eenheden

Zo worden de notulen van de overhandiging van deze goederen gemaakt door de twee bovengenoemde partijen. Tevens stelt de TWEEDE PARTIJ middels deze brief dat de ontvangen goederen sinds de ondertekening van dit proces-verbaal in goede staat en naar wens verkeren. Verder is de staat en kwaliteit van de goederen de volledige verantwoordelijkheid van de TWEEDE PARTIJ.

Wie indienen,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

(handtekening en volledige naam) (handtekening en volledige naam)


2. Voorbeeldbrief van overdracht van goederen mijn

Nieuws van de overdracht van goederen

Wij de ondergetekenden. Vandaag (naam van de dag) Datum (schrijfdatum) Maand (schrijf de naam van de maand) Jaar (schrijf het jaar).

Naam: Pambudi Ahmad

Positie: distributeur van laptophardware

Adres: PT Hardware Laptop Perkasa

Hierna te noemen de eerste partij

Naam: Sulistya Ningrum

Functie: Hoofd Inkoop (Inkoop)

Adres: Jaya Negara Laptop Shop

Hierna te noemen de TWEEDE PARTIJ

In deze brief staat dat de EERSTE PARTIJ de goederen heeft geleverd aan de TWEEDE PARTIJ. Terwijl de TWEEDE PARTIJ via deze brief verklaart de goederen te hebben ontvangen van de EERSTE PARTIJ. De lijst van overhandigde goederen is bij deze brief gevoegd / hieronder (indien weinig) bijgevoegd:

Geen itemnaam Hoeveelheid

1 Laptop Moederbord 3 eenheden

Zo worden de notulen van de overhandiging van deze goederen gemaakt door de twee bovengenoemde partijen. Tevens stelt de TWEEDE PARTIJ middels deze brief dat de ontvangen goederen sinds de ondertekening van dit proces-verbaal in goede staat en naar wens verkeren. Verder is de staat en kwaliteit van de goederen de volledige verantwoordelijkheid van de TWEEDE PARTIJ.

Wie indienen,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

(Pambudi Ahmad) (Sulistya Ningrum)


3. Voorbeeldbrief van overdracht van goederen Voorraad

MINUTEN LEVERING VAN GOEDEREN

PT Indo Food Sejahtera

Om de vlotte uitvoering van het werk van de medewerkers van PT Indo Food Sejahtera te verbeteren, heeft PT Indo Food Sejahtera vanaf 5 maart 2019 een inventaris overhandigd van de laptops van het bedrijf met de volgende specificaties

Apparaattype: Laptop

Merk, Type : ASUS K630

SN/activumcode: ASN380831/BKU-9087

conditie: nieuw

Specificaties: Intel Core i3, 14 inch, 500 GB, 2 GB RAM, Windows 8

Deze laptop is aan u overhandigd

Naam: Pambudi Ahmad

NIK: 198776

Divisie: Financiën

Functie: Assistent hoofd financiële afdeling

Na controle is bekend dat het laptop toestel in nieuwstaat verkeert en goed functioneert zodat het gebruikt kan worden zoals het hoort. De betrokken medewerker heeft dan ook onderstaande verklaring goedgekeurd en bekrachtigd.

Verklaring brief

Ik, ondergetekende, verklaar dat ik het bovengenoemde inventarisatieapparaat heb ontvangen. Verder ben ik bereid om het volgende te vervullen:

  1. Behoud de integriteit en staat van het inventarisapparaat dat aan mij is overhandigd
  2. Draag de reparatiekosten in geval van schade aan het inventarisapparaat. Ik ben ook bereid het apparaat te vervangen als er schade is ontstaan ​​door onzorgvuldigheid of door andere partijen.
  3. Gebruik van het apparaat in overeenstemming met de door het bedrijf gerechtvaardigde aanduiding.

Daarom leg en onderteken ik deze verklaring als bewijs van mijn instemming met de bovenstaande punten.

Goedgekeurd door ontvangende partij, ingediend door:

 

(Pambudi Ahmad) (Sulistya Ningrum)


4. Voorbeeldbrief van overdracht van goederen Kopen en verkopen

Nieuws van de overdracht van goederen

De notulen van afgifte van goederen zijn opgemaakt en ondertekend te (plaatsnaam) op de dag (naam van de dag) Datum (schrijf de datum op) Maand (schrijf de naam van de maand op) Jaar (schrijf het jaar op) door :

Naam: Sanustuti Widya Ningrum

Geboorteplaats/datum : Bekasi/23 april 1990

Adres: Jalan Sejati Harum Nummer 13 Bekasi Asri Wooncomplex

Verder wordt er in dit rapport naar verwezen als de FIRST PARTY

Naam: Mohammed Fatoni

Geboorteplaats/datum : Bekasi/23 april 1990

Adres: Bekasi Green Asri Complex

Verder wordt er in dit rapport naar verwezen als de TWEEDE PARTIJ

In dit rapport lichten de EERSTE PARTIJ en de TWEEDE PARTIJ het volgende toe:

  1. Dat beide partijen een samenwerking zijn aangegaan in de vorm van aan- en verkoop zoals vermeld in de samenwerkingsovereenkomstbrief Nummer (schrijf het nummer) op de datum (schrijf de datum van de overeenkomst)
  2. De overeenkomst plaatst de EERSTE PARTIJ als Verkoper en de TWEEDE PARTIJ als Koper. Overeenkomstig de overeenkomst is de EERSTE PARTIJ verplicht de goederen als volgt aan de TWEEDE PARTIJ te verkopen en af ​​te leveren met de specificaties van de goederen.

Apparaattype: Laptop

Merk, Type : ACER A786

conditie: nieuw

Specificaties: Dual Core, 11 inch, 250 GB, 1 GB RAM, Windows 8

Zo worden de notulen van de overhandiging van deze goederen gemaakt door de twee bovengenoemde partijen. Deze brief wordt ook gebruikt als bewijs van de overdracht van goederen tussen beide partijen.

Wie indienen,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

(Sanustuti Widya Ningrum) (Mohammed Fatoni)


5. Overhandigingsbrief van schoolboekitems

PONTIANAK STADSOVERHEID

ONDERWIJS AUTORITEITEN

SD NEGERI 1 PONTIANAK

MINUTEN LEVERING VAN GOEDEREN

 

Vandaag, dinsdag 23 januari 2018, zijn goederen ontvangen van de heer Muhammad Fatoni, SPd met de details van de goederen als volgt

Lijst met itemdetails:

  1. Het boek getiteld "Complete Lesson in Elementary/MI Mathematics for Class 6 of the 2018/2019 Academic Year" maar liefst 10 (tien) exemplaren
  2. 6 (twaalf) exemplaren van het boek getiteld "Complete Indonesian Elementary/MI for Class 2018 Academic Year 2019/12"

Bovenstaande goederen zijn in goede staat ontvangen en gecontroleerd door de SD Negeri 1 Pontianak.

Zo zijn de notulen van de overdracht van deze goederen gemaakt om correct te worden gebruikt.

Wie indienen,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Directeur van SDN 1 Pontianak

(Mohammed Fatoni) (Drs. Subari Ahmad)


6. Overhandigingsbrief van goederen als distributeur

Nieuws van de overdracht van goederen

Nummer: 256/PJK-S/X/2019

Wij, ondergetekende, zijn op dinsdag 13 maart 2019 in het magazijn van Nusantara Electronic Store.

Naam: Sulastri Ahmad

Functie: Marketingmedewerker laptophardware

Adres: PT Hardware Laptop Perkasa

Verder handelt dit item in de overdrachtsbrief namens PT Hardware Laptop Perkasa, een distributeur van elektronische hardware en hierna te noemen de FIRST PARTY

Naam : Sumanto Jaya

Functie: Hoofd Inkoop (Inkoop)

Adres: Nusantara Electronic Store

Verder in deze goederenoverdrachtsbrief handelend namens de Nusantara Electronic Store die het hoofd is van de inkoop van goederen die het magazijn of de inventaris binnenkomen en hierna de TWEEDE PARTIJ genoemd.

In deze brief staat dat de EERSTE PARTIJ de goederen heeft geleverd aan de TWEEDE PARTIJ. Inmiddels geeft de TWEEDE PARTIJ via deze brief aan de goederen te hebben ontvangen zoals hieronder vermeld.

Geen itemnaam Hoeveelheid

1 Laptop Moederbord 3 eenheden

2 laptopventilatoren 10 eenheden

  1. USB C-poort 10 eenheden

4 Laptop Batterijen 10 stuks

Zo worden de notulen van de overhandiging van deze goederen gemaakt door de twee bovengenoemde partijen. Middels deze brief stelt de TWEEDE PARTIJ tevens dat de ontvangen goederen in goede staat verkeren. Bovendien zijn de staat en kwaliteit van de goederen de volledige verantwoordelijkheid van de TWEEDE PARTIJ sinds de ondertekening van deze overdrachtsbrief.

Wie geeft, wie ontvangt,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

(Sulastri Ahmad) (Sumanto Jaya)


7. Brief van overdracht van activa in de vorm van grond

Notulen van overdracht van activa in de vorm van grond

Van de Mempawah Regency regering

Naar het ministerie van Volksgezondheid

Nummer: 113/PJK-S/X/2018

Op deze dag, woensdag eenentwintig november in het jaar tweeduizend vijftien, hebben ondergetekende:

Naam : Fathuroni Sujadi

Positie: Regent van Mempawah Regency

Adres: Jalan Kartini Nummer 31 Mempawah

Bovendien handelt dit item in de overdrachtsbrief namens en voor de Mempawah Regency Government en hierna te noemen de EERSTE PARTIJ

Naam : Sumanto Jaya

Functie: directeur van het ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Indonesië

Adres: Jalan Jenderal Sudirman Gate 2 Senayan Jakarta

Handel dan in overeenstemming met de volmacht van de Minister van Volksgezondheid van de Republiek Indonesië Nummer 211/MK.HK/2014 d.d. 12 december 2014 handelend voor en namens het Ministerie van Volksgezondheid en hierna te noemen de TWEEDE PARTIJ .

De EERSTE PARTIJ overhandigde vijf percelen grond in Mempawah Regency met een totale oppervlakte van 300.000 m2 (driehonderdduizend vierkante meter) die werd uitgevoerd in overeenstemming met het Mempawah Regent-decreet nummer 356.Kep.111-DPPKAD/2015 d.d. 3 februari 2015 met betrekking tot door de overheid beheerde landtoelagen Mempawah Regency met een oppervlakte van 300.000 m2 in Sungai Pinyuh Subdistrict, Mempawah Regency aan het Ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Indonesië om te worden gebruikt voor de oprichting van een gezondheidscentrum voor de TWEEDE PARTIJ . De indiening geschiedt onder de volgende voorwaarden.

Artikel (nummer en toelichting)

Wie geeft, wie ontvangt,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

Regent van Mempawah Regency Directeur van het ministerie van Volksgezondheid

(Fathuroni Sujadi) (Sumanto Jaya)


8. Overhandigingsbrief van staatseigendom

MINUUT VAN ONTVANGST VAN STAATSGOEDEREN (BAST-BMN)

Nummer: KKW-03-45/6-d/ABST-BMN/2018

Op deze dag, donderdag eenendertig oktober in het jaar tweeduizend negentien, hebben ondergetekende:

Naam: Sayuti Harahap, S.Ag

ID-nummer: 1978689.1992837.003

Rang / Doel : Jonge Stylist Tk. 1 (IV/A)

Positie: Assistent Hoofd

Sectie: Islamitisch Madrasah Onderwijs

Adres: Jalan Sejati Harum Nummer 13 Bekasi Asri Wooncomplex

Verder wordt er in dit rapport naar verwezen als de FIRST PARTY

Naam : Muhammad Fatoni, S. Ag

ID-nummer: 19876287.2739790.007

Functie: Sharia-toezichthouder

Adres: Bekasi Green Asri Complex

Verder wordt er in dit rapport naar verwezen als de TWEEDE PARTIJ

Op basis van de volgende leveringsbrief van goederen, verklaart de EERSTE PARTIJ dat hij aan de TWEEDE PARTIJ een uitrustingsset heeft overhandigd met de volgende gegevens:

Apparaattype: Laptop

Hoeveelheid: 1 eenheid

Merk, Type: Toshiba AS892

conditie: nieuw

Specificaties: Dual Core, 13,5 inch, 250 GB, 2 GB RAM, Windows 10

Het apparaat werd overgedragen aan het personeel van de Sharia Implementation Supervisor binnen het Bekasi Ministerie van Religie. Na controle heeft de TWEEDE PARTIJ verklaard dat het laptopapparaat in nieuwstaat verkeerde en goed functioneerde zodat het goed gebruikt kon worden.

Zo wordt de overdrachtsbrief voor staatseigendommen gemaakt en ondertekend door beide partijen, zodat deze goed kan worden gebruikt.

Wie geeft, wie ontvangt,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

 

(Sayuti Harahap, S.Ag) (Mohammed Fatoni, S.Ag)


9. Overhandigingsbrief van kantoorbenodigdheden

 

MINUTEN LEVERING VAN GOEDEREN

Nummer: 231/16/BTU/V/2018

Vandaag, maandag 3 januari 2019, zijn wij ondergetekenden

Naam: Muhammad Fatoni, S.Pd

ID-nummer: 19876287.2739790.007

Functie: secretaris van het Bantul Regency Education and Culture Office

Verder wordt er in dit rapport naar verwezen als de FIRST PARTY

Naam : Syahrini Haruni, S.Pd

ID-nummer: 19766665.178263.001

Functie: directeur van SD Negeri 3 Bantul Regency, Yogyakarta

Verder wordt er in dit rapport naar verwezen als de TWEEDE PARTIJ

In dit verslag van de oplevering van goederen heeft de EERSTE PARTIJ een aantal goederen overhandigd aan de TWEEDE PARTIJ. Inmiddels heeft de TWEEDE PARTIJ verklaard de goederen in goede en nieuwe staat te hebben ontvangen. Het volgende is een gedetailleerde lijst van ontvangen items:

  1. 2 schoolborden van 4 x 5 meter
  2. 100 stuks administratief notitieboekje met een dikte van 10 vellen

Zo zijn de notulen van de overdracht van deze goederen gemaakt om correct te worden gebruikt.

Wie indienen,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

 

(Muhammad Fatoni, S.Pd) (Shahrini Haruni, S.Pd)


10. Overhandigingsbrief van leenartikelen

 

Notulen van overdracht van leenitems

 

Wij, ondergetekende, zijn gevestigd op SMP Negeri 2 Banjarmasin op donderdag 13 april 2018.

Naam: Budi Ahmad

Functie: Assistent van het Banjarmasin Education Office

Verder wordt in de opleveringsbrief naar dit item verwezen als de FIRST PARTY

Naam : Sumanto Jaya

Functie: directeur van SMP Negeri 2 Banjarmasin

Verder wordt dit in de leveringsbrief van goederen de TWEEDE PARTIJ genoemd.

In deze brief staat dat de EERSTE PARTIJ de goederen in bruikleen heeft gegeven aan de TWEEDE PARTIJ binnen de gestelde termijn zoals vermeld in de bruikleenbrief nummer 123/SPK/VI/2018.

Zo worden de notulen van de overhandiging van deze goederen gemaakt door de twee bovengenoemde partijen.

Wie geeft, wie ontvangt,

EERSTE PARTIJ TWEEDE PARTIJ

(Budi Ahmad) (Sumanto Jaya)

Verwant bericht

Laat een antwoord achter

Alamat e-mail Anda tidak akan dipublikasikan.